Gospodarczo – Samorządowy HIT Regionu 2009

 

Certyfikat i statuetka zostały przyznane Osadzie Karbówko za oryginalną koncepcję i wysoki standard usług konferencyjno – rekreacyjnych.

 

HIT Regionu to przedsięwzięcie nagradzające co roku szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne. W wyłonieniu laureatów czynny udział biorą samorządy terytorialne i starostwa powiatowe. To wielki atut konkursu, ponieważ rekomendacje starostów stanowią rzeczywistą wizytówkę potencjału gospodarczego i samorządowego poszczególnych powiatów.

 

Kapitułę tworzą przedstawiciele urzędów, instytucji i stowarzyszeń statutowo zainteresowanych rozwojem gospodarczym i promocją regionu. Kapituła ocenia przede wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo i zakres osiągniętych efektów.


/opracowano na podstawie tekstu na:  www.konkurs-hit.pl/

 

 
Rezerwacja
Zamknij